Overview

Health and Safety Manager Job at David Lloyd Leisure Ltd – Belgium – Zaventem

About the Role

David Lloyd is één van de grootste premium sportketens in Europa.

We zijn er trots op dat we volgens de Sunday Times een van de beste grote bedrijven zijn om voor te werken. Vriendelijkheid, beleefdheid, hulpvaardigheid en zelfstandigheid komen bij ons op de eerste plaats.

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een Health & Safety Manager.

Als onze Health & Safety Manager moet je proactief kunnen optreden in een snelle omgeving. Het schoonhouden van het zwembad, leidinggeven aan de badmeesters en het schoonhouden van de spa behoren tot je dagelijkse verantwoordelijkheden. Daarnaast weet jij alles over de omgang met mensen met een handicap, over procedures met betrekking tot hygiëne en veiligheid en over beleid met betrekking tot kindveiligheid.

Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de brandveiligheidsprocedures en je zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de procedures voor noodgevallen. Je stelt bovendien de roosters voor badmeesters samen en garandeert dat er altijd voldoende supervisie aanwezig is in het zwembad.

Je zorgt ervoor dat de Club probleemloos functioneert en dat de veiligheid en het welzijn van onze leden wordt gegarandeerd. Gezondheid en veiligheid staan bij jou altijd voorop, zodat elk bezoek van onze leden aan de Club een prettige en veilige ervaring is.

Passion to Serve, Will to Win en Freedom to Succeed zijn enkele van onze waarden die ons personeel dagelijks uitdragen naar onze leden. Je zet je dagelijks voor 100% in om bij te dragen aan de optimale ervaring die onze leden verwachten van een David Lloyd Leisure Club. Je werkt in een leuke en levendige omgeving. We erkennen goede prestaties en collega’s die net het extra stapje zetten. We danken onze teams en individuele collega’s persoonlijk en vieren het succes dat behaald wordt.

Bij David Lloyd waarderen we goede prestaties en belonen we succes. Maar dat is niet alles: we bieden je bovendien een leuke, supermoderne omgeving om in te werken. Wij weten hoe effectief een eenvoudig ‘dank je wel’ kan zijn en we geloven in het creëren van een progressieve bedrijfscultuur waarin jij verder kunt groeien.

Trekt dit je aan? Solliciteer nu. Misschien is een carrière bij David Lloyd wel precies wat jij zoekt!

Alternative Job Description

David Lloyd est l’une des plus grandes chaînes de sport haut de gamme d’Europe.

Nous sommes fiers d’être l’une des meilleures grandes entreprises où travailler, selon le Sunday Times. Chez nous, l’amabilité, la courtoisie, la serviabilité et l’indépendance sont prioritaires.

Pour rejoindre notre équipe, nous recherchons un responsable de la santé et de la sécurité.

En tant que responsable de la santé et de la sécurité, vous devez être capable d’être proactif dans un environnement où tout va très vite. Garder la piscine propre, superviser les sauveteurs et garder le spa propre font partie de vos responsabilités quotidiennes. Vous saurez également tout sur les relations avec les personnes handicapées, les procédures liées à l’hygiène et à la sécurité et les politiques liées à la sécurité des enfants.

Vous êtes également responsable des procédures de sécurité incendie et vous vous assurez que tout le monde connaît les procédures d’urgence. Vous établissez également les listes de sauveteurs et veillez à ce qu’il y ait toujours une surveillance suffisante dans la piscine.

Vous veillez au bon fonctionnement du club et à ce que la sécurité et le bien-être de nos membres soient garantis. La santé et la sécurité sont toujours vos principales priorités, en veillant à ce que chaque visite de nos membres au Club soit une expérience agréable et sûre.

La passion de servir, la volonté de gagner et la liberté de réussir sont quelques-unes de nos valeurs que notre personnel transmet à nos membres au quotidien. Vous vous investirez à 100% chaque jour pour contribuer à l’expérience optimale que nos membres attendent d’un club de loisirs David Lloyd. Vous travaillerez dans un environnement amusant et dynamique. Nous reconnaissons les bonnes performances et les collègues qui font un effort supplémentaire. Nous remercions personnellement nos équipes et nos collègues individuels et nous célébrons les succès obtenus.

Chez David Lloyd, nous apprécions les bonnes performances et récompensons le succès. Mais ce n’est pas tout : nous vous offrons également un environnement de travail amusant et ultramoderne. Nous savons combien un simple “merci” peut être efficace et nous croyons en la création d’une culture d’entreprise progressive dans laquelle vous pouvez continuer à vous développer.

Cela vous intéresse ? Postulez dès maintenant. Peut-être qu’une carrière chez David Lloyd est exactement ce que vous recherchez !

About the Company

Company: David Lloyd Leisure Ltd – Belgium –

Company Location:  Zaventem

Estimated Salary:

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 80 MB.

About David Lloyd Leisure Ltd - Belgium -